Länk till tjänsteportal Tjänsteportalen
construction
BYGG MED FIBER FRÅN BÖRJAN

FULLT ÖS ÄNDA IN I VARDAGSRUMMET

Anslutningen till Stadsnätet är dimensionerad för framtiden redan idag. Vi vill att du ska känna att den investe­ring du gör räcker länge och ger mervärden både för dig och för de som ska använda den. Stadsnätet ger obegränsad kapacitet för framtiden. På den här fiberinfrastrukturen kan vi bära fram olika tjänsteleverantörer och en mångfald med prestandakrävande tjänster till regionens invånare och företag.

VEM VILL SITTA INLÅST?

Den monoplistiska tiden är förbi - en ny folkrörelse är på frammarch som kräver valfrihet i näten. Allmännyttan, Hyresgästföreningen och Stadsnätsföreningen föreskriver öppna nät där människorna själva ska kunna göra sina egna val. Inlåsningseffekterna i Stadsnätet är eliminerade. Dels beroende på att s Stads­nät inte har antagit rollen som tjänsteleverenatör utan istället bara ansvarar för transporten av tjänsterna.

ENKELT FÖR FASTIGHETSÄGARNA

Stadsnätet levererar en komplett plattform för tv, telefoni och Internet. Det innebär att byggare och fastighetsägare inte behöver välja något utbud till slutkonsumenten. De är idag fullt medvetna om de olika kommunikationsalternativen och förstår vilket värde de genererar.